Międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży
        Konkurs został zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN), oddział w Rzeszowie. Uczestniczyli w nim uczniowie z Polski oraz z polskich szkół w Szkocji. Z naszej szkoły w tym konkursie brało udział 4 uczniów. Poniżej zamieszczone są wszystkie prace. Na ponad 400 prac uczniowie ZSS im. UNICEF w Rzeszowie zdobyli 2 wyróżnienia: Miłosz Majka (kl.6CS) oraz Nataniel Warchoł (kl.7CS).
 
 
 
 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78