" Zielona pracownia – szansa na dotyk przyrody"

 

Maj był miesiącem różnorodnych działań zmierzających do poznania przez Młodzież i Przedszkolaki bioróżnorodności gatunkowej otaczającej budynek szkoły jak również bioróżnorodności znajdującej się w dalszej okolicy.

 

W dnich 17 i 26 maja 2021r. Młodzież Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyła w wycieczce do Arboretum Bolestraszyce poznając bioróżnorodność gatunkową roślin zgromadzonych w Arboretum.

Przedszkolaki podobnie jak uczniowie ze starszych klas miały możliwość uczestnictwa w zajęciach w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich Centrum Natura Caritas.

Młodzież i dzieci poznały nową technikę – Lumenprint- czyli pracy z roślinami i papierem światłoczułym tworząc piękne utrwalone odbicia roślin.

Przedszkolaki w maju wzięły udział w 2 warsztatach: „Tkanie naturą” oraz „Zakładamy nasz własny ogródeczek” .

Pierwszy warsztat miał na celu przede wszystkim: poznanie różnorodności gatunkowej krzewów i drzew parku poprzez poznanie nazw i struktury liści.

Drugi miał na celu : zapoznanie dzieci z różnorodnością gatunkową ziół i kwiatów,

wprowadzenie miejsca obserwowania przyrody w Przedszkolu i obok niego.

Oba warsztaty uświadomiły dzieciom  potrzebę dbania o przyrodę.

Młodzież Szkoły Branżowej w maju uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez dr inż. arch. kraj. Martę Pisarek z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie pt. „Warzywne rzeźby w hortiterapii - poznanie bioróżnorodności wśród gatunków warzyw uprawnych w naszych ogrodach”.

 Celem warsztatów było poznanie bioróżnorodności warzyw uprawnych w naszych ogrodach oraz wykorzystanie ogrodnictwa a także bodźców płynących z otoczenia naturalnego do wspomagania procesów nauczania, terapii i rehabilitacji młodzieży.

Ponadto Młodzież Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyła w warsztatach na temat ”Z łąki do flakonu – bioróżnorodność na terenie zielonym wokół szkoły” oraz „ Różnorodność biologiczna łąk – warsztaty tworzenia żywych obrazów”. Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego świata poprzez obserwację przyrody. Wykorzystanie bioróżnorodności terenu zieleni znajdującego się wokół placówki do terapii młodzieży.

W maju trwały również bieżące prace związane z organizacją zielonej pracowni.

Młodzież z zapałem wysiewała  rośliny ozdobne do gruntu, pielęgnowała rośliny wysiane lub wysadzone, obsadzała podwyższoną rabatę róznorakimi roślinami przy okazji poznając ich gatunki oraz odmiany.

 

 

 


Login
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78