W Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 Projekt  realizowany był w okresie od marca do czerwca 2021r.
Realizacja projektu odbyła się dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. , Partnerem Konkursu była  Fundacja "Za górami, za lasami".
W czerwcu młodzież Szkoły Branżowej oraz dzieci z Przedszkola nadal poznawały bioróżnorodność roślin oraz uczyły się w jaki sposób ją zachowywać.
Przedszkolaki uczestniczyły we wspaniałej wycieczce do Rezerwatu „Husówka” w Nadleśnictwie Kańczuga. Tam miały możliwość bezpośredniego poznania wielu gatunków roślin. Na swojej drodze napotkały piękne bodziszki, paprocie, krzewy np. kłokoczka. Poznały zastosowania niektórych roślin leczniczych oraz wiele ciekawostek, które przedstawił nam leśniczy Dariusz Żurek. Zaraził dzieci swoją pasją do przyrody i przybliżył  bioróżnorodność lasu.

Młodzież Szkoły Branżowej zawodu ogrodnik w czerwcu poznawała bioróżnorodność znajdującą się na działce dydaktycznej obok szkoły, obsadziła roślinami i ziołami pozostałą część podwyższonej grządki, ustawiła hotel dla owadów oraz kompostownik.

W czerwcu odwiedziły nas Panie z Fundacji "Za górami za lasami". Ich odwiedziny bardzo nas ucieszyły. Młodzież i dzieci z Przedszkola miały możliwość zaprezentować swoje umiejętności i opowiedzieć o wrażeniach z działań przy realizacji projektu.
Cała społeczność szkolna wraz z Dyrekcją Szkoły oraz Zarząd Stowarzyszenia Ars Vivendi pragnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. Tym, których spotkaliśmy na swojej drodze poznawania bioróżnorodności. Każda nowa umiejętność, wiedza i doświadczenie przybliżyło nas do przyrody. Za co serdecznie dziękujemy.
 
 
 
 
 

Login
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78