Podsumowanie akcji "Na niebiesko dla autyzmu"
 

Ogólnoświatowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu „Na niebiesko dla Autyzmu” przypadał na 2 kwietnia.

Przez cały miesiąc nasza placówka włączyła się do jego obchodów poprzez realizację następujących działań:

 

  •  W dniach 30.03- 05.04 budynek szkoły został oświetlony niebieskimi lampami
  •  Nauczyciele - wychowawcy wraz z uczniami wykonali niebieskie ozdoby do sal lekcyjnych i na korytarze szkolne
  • Pojawiły się gazetki tematyczne dotyczące autyzmu, które w ciekawej  formie przedstawiły temat rodzicom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym osobom
  •  6.04 - Był dniem, kiedy uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami założyli niebieskie ubrania
  •  8.04 - Odbyło się szkolenie dla nauczycieli –„VB – MAPP -ocena umiejętności i planowanie terapii”- dotyczące diagnozy umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci z autyzmem oraz planowanie działań terapeutycznych
  • Została  przygotowana prezentacja multimedialna dla całego grona pedagogicznego, dotycząca  problematyki autyzmu
  • 12.04 – Został zorganizowany  I Szkolny  Dzień  Układania Puzzli  dla uczniów z autyzmem – na licznych uczestników czekały piękne dyplomy oraz słodka niespodzianka
  • Podsumowaniem naszych działań była  zorganizowana 23.04 dyskoteka integracyjna  dla uczniów z autyzmem, którą wzbogaciły  zabawy prowadzone przez animatorów. Muzyka i wspólne pląsy z wesołymi klaunami  wywołały uśmiech na twarzach wszystkich uczestników.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78