„Dostępne Dobranocki" - konkurs plastyczny
 
 

Konkurs plastyczny „Ja i moje ulubione dobranocki”

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny „Ja i moje ulubione dobranocki”, organizowany w ramach projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki” - cykl integracyjnych warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych”, realizowanego w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka ” w Kolbuszowej Dolnej, Zespołem Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin.

Termin konkursu: (01.06-28.09.2018)

Termin ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej: (02.10-16.11.2018)

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie oraz siedzibach Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczestników z niepełnosprawnością intelektualną

Cel konkursu:

● kształtowanie wyobraźni twórczej oraz zainteresowań plastycznych

● możliwość wyrażenia uczuć i emocji uczestników

aktywizacja, inspirowanie do pracy twórczej oraz wzmacnianie motywacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

● popularyzowanie animacji jako sztuki oraz wzrost zainteresowania historią filmu animowanego i dobranockami wśród beneficjentów.
 
 
 
 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78