Szkolna akcja pod hasłem "Ułóż serce z góry grosza".
W roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie wziął po raz kolejny udział w XIX już edycji Akcji Góra Grosza. Jednakże w tym roku oprócz tradycyjnego zbierania do puszek, akcja została rozszerzona o wewnątrzszkolną zbiórkę pod hasłem: „UŁÓŻ SERCE Z GÓRY GROSZA”. Akcja polegała na wspólnym układaniu serca z przyniesionych ze sobą drobnych monet.
W całej szkole zawisły plakaty informujące o miejscu, dacie i czasie akcji, w którą zaangażowali się wszyscy uczniowie ZSS im. UNICEF oraz nauczyciele, pracownicy a także opiekunowie uczniów odwiedzający szkołę, którzy również chcieli wesprzeć trwającą akcję.
 

Uczniowie, którzy wzięli udział w układaniu serca z monet, mogli wziąć również udział w odbywającym się jednocześnie konkursie zagadek z nagrodami. Zagadki dotyczyły tematyki zimowej i Świąt Bożego narodzenia.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, dlatego wspólnie ułożyliśmy nie jedno, a prawie dwa serduszka.

Dzięki wszystkim hojnym sercom tym małym i tym dużym, wspólnie podczas tylko trzygodzinnej akcji układania serc z góry grosza uzbieraliśmy łącznie prawie 9 kg monet, a razem ze zbiórką do puszek, która trwała przez cały grudzień, uzbieraliśmy łącznie prawie 13 kg monet!

Uzbierane pieniążki zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdzie zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną: w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych.

Wszystkim którzy wsparli XIX edycję akcji Góra Grosza lub wzięli udział we wspólnym układaniu serca w naszej szkole, a także dzielnym wolontariuszom z klasy 3 BZ, którzy koordynowali akcję, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i okazaną pomoc.
 
Tutaj można obejrzeć wybór zdjęć z wydarzenia.
 
 

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78