Koncert w hospicjum
 
26 kwietnia 2019 r. w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie odbył się dla podopiecznych Domu Hospicyjnego koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. UNICEF Magdaleny Wojnar i Norberta Tomaki pod kierunkiem mgr Aldony Szymczak-Urban.
W koncercie uczestniczyły nie tylko obecne w oranżerii dzieci Lena, Julia, Wiktoria, Milena, Ania, Jaś, Mikołaj, Max, Marcelina, Krystian, ale również te, które pozostawały w swoich salach.
 
 
„Muzyka to lek bez recepty” – przy której znikają problemy, pojawia się radość, życie staje się piękniejsze.

Opracowała: Bożena Litwin
 
 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78