PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „Góra Grosza” w ZSS im. UNICEF w roku szkolnym 2019/2020
Już po raz drugi w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem „Ułóż serce z góry grosza” oraz zbiórka do puszek w ramach XX już rocznicy zbiórki „Góra Grosza” prowadzonej pod patronatem MEN przez Towarzystwo Nasz Dom. Organizacja ta od 20 lat przeznacza uzbierane przez nas środki na pomoc dzieciom i młodzieży wychowującej się w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

W przeprowadzoną w naszej szkole akcję mogli włączyć się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami lub opiekunami. Uczniowie Szkoły Branżowej rozwijali swoje kompetencje społeczne i organizatorskie oraz techniki szkolne bardzo potrzebne w dorosłym życiu. Dzieci z klas młodszych natomiast rozwijały funkcje poznawcze, percepcyjne i motoryczne, a także pożądane postawy prospołeczne i empatyczne wobec osób potrzebujących. Brali czynny udział w akcji zarówno podczas układania serca z przyniesionych monet, jak również w konkursach z nagrodami.
 
Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, ich opiekunów i wychowawców oraz wszystkich hojnych darczyńców znów udało się ułożyć wielkie serce ze złotych groszówek. Podczas układania serca zebraliśmy wspólnie 8,5 kg monet oraz dodatkowe kilogramy ze zbiórki do puszek.
 
Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz pozostałym darczyńcom składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do udziału w zbiórce w kolejnych latach!

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78