ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1
35-209 Rzeszów
 
 
 

017 748 31 65

Księgowość Kadry

017 748 31 66

Kierownik Gospodarczy

017 748 31 67

Główna Księgowa

017 748 31 68

Wicedyrektor

017 748 31 69

Pedagog

017 748 31 70

Sekretariat

017 748 31 74

Higienistka

017 748 31 75

Psycholog

017 748 31 76

Intendentka

017 748 31 77

Biblioteka

 

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78