Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF

w  Rzeszowie udostępnia dla
zainteresowanych

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

służącą do składania pism i wniosków za pomocą Internetu.

W celu złożenia elektronicznego dokumentu  należy wysłać go

na adres:

szkola.rzeszow@zsunicef.pl

  

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy złożyć według

zamieszczonego wzoru

( wypełniony, podpisany i zeskanowany )

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( doc )

 

 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78