Wyniki rekrutacji na praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy"
 
 

WYNIKI REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE
W RAMACH PROJEKTU
"RZESZOWSKIE SZKOŁY ZAWODOWE OTWARTE
NA RYNEK PRACY"

 

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Kierunek kształcenia

Liczba uzyskanych punktów

1.

Anna Czarnik

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

40

2.

Sylwester Żak

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

30

3.

Klaudia Bem

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

25

4.

Konrad Rak

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

25

5.

Dominika Chmiel

Kucharz

35

6.

Gabriela Ruszała

Kucharz

35

7.

Sylwia Szubska

Kucharz

30

 


Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78