Przyjaciele Szkoły (kolejność losowa)
 
 
 
 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
 
 
Klasztor OO. Bernardynów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiedlowy Dom Kultury 1000-lecia
ul. Kochanowskiego 29, 35-209 Rzeszów
 
Login
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78