Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie; adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów, tel. 17 748 31 70; e-mail: sekretariat@zss.resman.pl, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Bodziony e-mail: iod3@erzeszow.pl

 

 

RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownika (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla ucznia, rodzica/opiekuna prawnego (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka (pobierz)


RODO: Klauzula informacyjna Konkursy/turnieje (pobierz)

 

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78