Warto wiedzieć

 

3. Gdy dziecko niepełnosprawne kończy 18 lat

UWAGA!

Już 5 miesięcy przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia można zacząć załatwiać te wszystkie formalności. Nie czekajcie na ostatnią chwilę!

I.                  ZUS renta socjalna

 

- wybieramy z ZUS wniosek o rentę socjalną , który wypełnia lekarz specjalista , najczęściej psychiatra lub neurolog;

 

- ze szkoły zaświadczenie , że dziecko nadal się uczy;

 

-opinie lekarskie;

 

-ksera kart leczenia;

 

- z MOPS zaświadczenie , że jesteśmy opiekunem dziecka. Wydawane jest ono po wizycie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy( nie jest ono potrzebne jeśli dziecko samo się podpisuje );

 

II.               Ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite

(nie każdy musi to robić, wszystko zależy od samodzielności dziecka)

 

-wybrać wniosek z Sądu na Placu Śreniawitów;

 

-odpis aktu urodzenia dziecka;

 

-odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (rodzica);

 

-opinia od psychiatry lub neurologa;

 

-ksera kart leczenia;

 

-w Sądzie jest spotkanie z psychologiem i psychiatrą biegłym sądowym;

 

-czeka się na rozprawę w Sądzie;

 

III.            Ustanowienie opiekuna prawnego

 

- rozprawa na ul. Kustronia;

 

- opiekunem może zostać jeden rodzic lub dwoje rodziców ;

 

- jeśli jeden rodzic , to tylko on może reprezentować dziecko w urzędach , a po jego śmierci ten obowiązek przechodzi na drugiego rodzica;

 

- jeśli dwoje rodziców zostanie opiekunami prawnymi to warto wtedy załatwić u notariusza dokument ,że przy załatwianiu różnych spraw urzędowych wystarczy podpis jednego rodzica, w przypadku gdy tego nie posiadamy jeden podpis nie wystarczy i nic nie załatwimy;

 

-dostajemy zaświadczenie, że dziecko nie podpisze się na dowodzie osobistym;

 

IV.           Wyrabiamy dowód osobisty dla dziecka na ul. Okrzei

 

UWAGA!

 Już gdy dziecko kończy 16r.ż. na komisji lekarskiej na ul.Czackiego wymagają , aby dziecko się podpisało na decyzji. Dziecko słabo piszące musi przynajmniej postawić znak X .

 

 

 

 

 

2. Abonament Parkingowy dla osoby niepełnosprawnej w Strefie Płatnego Parkowania.

 

 Osoby , które posiadają na dziecko niepełnosprawne Niebieską Kartę Parkingową , już mogą wykupić Abonament w wysokości 1zł miesięcznie upoważniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

Wymagane dokumenty:

-wniosek, wypełniamy na miejscu;

-dowód tożsamości rodzica;

- niebieska Karta Parkingowa;

-Akt Urodzenia Dziecka;

-Dowód Rejestracyjny Pojazdu;

Wszystko załatwiamy w Centrum Obsługi Płatnego Parkowania ul. Księdza Jałowego 23 A (obok basenu) w Pn. –Pt. 7:30- 15:30

 

Karta 3+ dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Upoważnia ona do wielu ulg w kinach , księgarniach , McDonald ’s ,Przychodniach Zdrowia, sklepach itp.

Szczegóły na www.rzeszow.pl lub w Wydziale Zdrowia tel. 17 87 54 656

Wymagane dokumenty:

-wniosek, wypełniamy na miejscu;

-dowód tożsamości rodzica;

-oryginał Orzeczenia o niepełnosprawności;

Wszystko załatwiamy w Wydziale Zdrowia ul. Kopernika 16 i w punktach Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa (np. Punkt w Nowym Świecie)

 

1. Trzykołowy rower dla dziecka niepełnosprawnego.


Szczegóły na www.ecotextil.pl

Wymagane dokumenty:

1.       Podanie z prośbą o rower

-krótki opis schorzenia oraz sytuacji życiowej;

-wymiary ( wiek, wzrost, waga );

-dane kontaktowe wraz z numerem telefonu;

      2. Aktualne Orzeczenie o Niepełnosprawności.

Wniosek o rower przesyłamy do:

Fundacja Eco Textil Od Was Dla Was

Ul. Żurawia 1

26-110 Skarżysko Kamienna

lub fundacja@ecotextil.pl


Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78