Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

W związku z faktem, iż niektórzy rodzice poszukują dla swoich dzieci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na tej stronie postanowiliśmy zebrać informacje o tego typu znanych nam zajęciach dla dzieci z niepełnosprawnością.

1. Treningi karate tradycyjnego dla osób z niepełnosprawnością

Zajęcia te prowadzone są w Akademii Karate Tradycyjnego - szkole Marty Niewczas. Są to treningi dostosowane do możliwości osób z niepełnosprawnością a prowadzone są przez pogodne osoby mające bardzo dobry kontakt z uczestnikami tych zajęć.

Odbywają się one w Rzeszowie na hali „Podpromie” w soboty w następujących godzinach:

    • godzina 10-11 – grupa ćwicząca już kilka lat,

    • godzina 11-12 – nowa grupa do której stopniowo dochodzą nowe osoby.

Więcej informacji na temat tych zajęć można znaleźć na stronie Akademii Karate Tradycyjnego oraz na stronie jestesmytutaj.pl .

Treningi te są nieodpłatne!!!

2. Taniec współczesny

Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły ZS UNICEF w Rzeszowie w małej sali gimnastycznej (pomarańczowej – S1) w środy o godzinie 15:15 odbywają się zajęcia taneczne z Panem Markiem Strzemeckim. Finansowane są one przez rodziców jednak grupa jest już na tyle duża, że koszty te są niewielkie gdyż dzielą się na wszystkich uczestników. Więcej informacji na temat tych zajęć można znaleźć na stronie jestesmytutaj.pl .

 

UWAGA!

Wszystkie powyższe zajęcia adresowane są nie tylko do dzieci, które uczęszczają jeszcze do szkoły ZS UNICEF. W zajęciach uczestniczyć mogą również osoby z innych szkół jak i osoby, które ukończyły już którąkolwiek szkołę. Barierą mogą być tu jedynie koszty dojazdu, ale to już oczywiście pozostaje w kwestii rodziców/opiekunów osoby niepełnosprawnej.

 


Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78