Konto bankowe Rady Rodziców

Informujemy, że zostało założone konto bankowe Rady Rodziców, na które będzie można dokonywać wpłat na komitet rodzicielski.


Rada Rodziców przy Zespole Szkół UNICEF


91 1240 2614 1111 0010 7389 6523

(w tytule wpłaty proszę podać: klasa, imię i nazwisko dziecka)

W związku z powyższym, nie mamy teraz obowiązku wydawania wszystkich zgromadzonych środków do końca roku i cała kwota przechodzi na rok kolejny. Na pierwszym zebraniu po wakacjach, podejmiemy decyzję, na co przeznaczyć zebrane środki.

Bardzo prosimy rodziców, którzy jeszcze nie wpłacili 50 zł na rok bieżący, żeby to zrobili jeszcze w tym roku szkolnym, na podany rachunek bankowy. Od tej chwili, wszystkie wpłaty na komitet rodzicielski, prosimy realizować poprzez ten rachunek.
 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78