Apel Rady Rodziców

 


Szanowni Państwo!


    Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe budżetu Rady Rodziców z przeznaczeniem na niezbędne opłacenia  kosztów montażu klimatyzacji
(we wszystkich świetlicach szkolnych). Mimo trudnej sytuacji pandemicznej są wśród nas wspaniali ludzie, dla których los, rozwój dzieci z niepełnosprawnością nie jest obojętny. W chwili obecnej firma  rozpoczęła już realizację tegoż montażu. Mimo dużego wsparcia finansowego i życzliwości sponsorów, Dyrekcji Szkoły, niestety borykamy się z całkowitym sfinansowaniem całości montażu klimatyzacji. To koszt ok. 20 000
Z góry bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną nam przychylność.
Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój, edukację dzieci, uczniów.

Wyrażamy nadzieję na przychylność i zrozumienie naszej prośby. Jesteśmy przekonany, że Państwa „Wielkie Serce” potrafi odmienić los naszych kochanych dzieci oraz
spowodować wielki uśmiech na ich twarzy.
    Jeszcze będzie normalnie, radośnie i dobrze.
    Szlachetnego zdrowia życzymy Państwu!!!

Wysokość składki w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł.
(w przypadku 2 lub 3 dzieci, wpłacamy tylko za 1 dziecko).
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF
Nr konta  91 1240 2614 1111 0010 7389 6523


                                          Z wyrazami wdzięczności i poważania;


                                                                                Prezydium Rady Rodziców

 

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78