INICJATYWY RADY RODZICÓW
 
 
Dzięki życzliwości i ofiarności wspaniałych ludzi Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowała szereg inicjatyw dla wszechstronnego rozwoju naszych wyjątkowych uczniów, a kochanych dzieci:

  • Doposażenie świetlic szkolnych: nowa kanapa, szafki;
  • Wykonanie we wszystkich świetlicach szkolnych oraz pracowni polonistycznej żaluzji przeciwsłonecznych;
  • Zakupienie słuchawek bezprzewodowych jako doposażenie pracowni komputerowej;
  • Pozyskanie tabletów i komputerów dla uczniów najbardziej potrzebujących z przeznaczeniem do nauki zdalnej;
  • Zakupienie artykułów papierniczych na świetlicę szkolną;
  • Dofinansowanie organizacji zabawy karnawałowej.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców dziękuję za wielki dar serca osobom, bez  których zrealizowane działania oraz podjęte inicjatywy nie byłyby możliwe. Dziękuję za bezinteresowną pomoc i wsparcie!


Z wyrazami wdzięczności
Stanisław Skiba
Przewodniczący Rady Rodziców

 
Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78