Aktualny skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Stanisław Skiba

Zastępca - Agnieszka Synoś

Skarbnik - Ewa Filipek-Kisielak

Członek - Elżbieta Migut

Członek - Jadwiga Kolek

 
Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78