Audycja Radiowa na temat przedszkola w Polskie Radio Rzeszów S.A.

W dniu 24.11.2017 roku Polskie Radio Rzeszów S.A. wyemitowało audycję pod tytułem "Przedszkole Specjalne". W programie uczestniczyli Pani Dyrektor Iwona Pałka, Anna Ficek, Katarzyna Kłosowski i Magdalena Machno.

Tematem audycji była promocja przedszkola specjalnego w ZS UNICEF w Rzeszowie.
 
Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem audycji:
 
 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78