Patron harcerzy polskich
Patron harcerzy polskich Wincenty Frelichowski
 
23 lutego 1945 r. w KL Dachau zmarł bł. ks. Stefan Frelichowski - harcerz i kapłan, patron harcerzy polskich. W czasie okupacji był więziony przez hitlerowców przez 5 lat. Podczas pobytów w areszcie     i obozie koncentracyjnym pomagał chorym, słabym i samotnym, modlił się z współwięźniami, podnosił ich na duchu, odprawiał msze. Wyjątkowość zmarłego kapłana uznali nawet hitlerowcy, pozwalając po raz pierwszy w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trumnie, wyłożonej białym prześcieradłem, udekorowanej kwiatami.
 
 W 76 rocznicę jego śmierci w Rzeszowie w kościele św. J.S. Pelczara odbyła się msza w intencji ks. Frelichowskiego.
 
 

Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78