Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek” 5 zadanie - „Wyrównywanie szans”
Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek” 5 zadanie - „Wyrównywanie szans”
 
W ostatnim zadaniu mieliśmy zastanowić się co zrobilibyśmy gdyby dano dam nieograniczone możliwości. Jak wyglądałby według nas świat idealny.

Zadanie to było dla nas dużym wyzwaniem. A oto rezultaty naszych działań.

1.     List Janka

Mam na imię Janek. Mam 22 lata. Poruszam się na wózku. Uczę się w klasie przysposabiającej do pracy.
1.    Zmieniłbym to, żeby osoby niepełnosprawne nie były chowane przed światem
2.    Zmieniłbym to, żeby nie było barier architektonicznych
3.    Zmieniłbym to, żeby osoby zdrowe nie wyśmiewały się z osób np.
z Zespołem Downa czy innych
4.    Zmieniłbym to, żeby osoby niepełnosprawne nie musiały walczyć o swoje prawa

     
2.    Obraz – „Marzenie”
 
 
 
Jasiek chciałby kiedyś chodzić. Chciałby też, żeby wynaleziono leki na każdą chorobę.

3.    Plakat – „Lepszy świat”
 

Login
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78