Zuchowa i harcerska gra terenowa „Śladami Generała Maczka”
19 czerwca, w upalne sobotnie przedpołudnie, przedstawiciele szkolnej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Słoneczniki” razem z opiekunami druhną Anną i druhną Ewą wędrowali po Rzeszowie śladami Generała Maczka.  Gra rozpoczęła się na Rynku koło studni o godzinie 9.15 i tam otrzymaliśmy pierwsze zadanie do wykonania. Takich zadań było jeszcze 5. A każde z nich odbywało się w innym miejscu Rzeszowa. Przewędrowaliśmy z Rynku do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, później do siedziby Hufca przy ul. Chodkiewicza. Tam otrzymaliśmy list, który trzeba było dostarczyć do kamienicy przy ul. Unii Lubelskiej 2, gdzie przed II wojną światową mieszkał gen. Maczek z rodziną. A później już tylko trzeba było odnaleźć pamiątkową tablicę znajdującą się na Kościele Garnizonowym. Około godziny 12.30 dotarliśmy do parku przy ul. Dąbrowskiego gdzie zakończyliśmy naszą grę.
 
   

 

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78