Szkolny zestaw podręczników
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
więcej

Dotyczy wyłącznie uczniów Szkoły Branżowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
więcej

 I etap edukacyjny SP dla uczniów z niep. intel. w st. lekkim
więcej

 II etap edukacyjny SP dla uczniów z niep. intel. w st. lekkim
więcej

 SP dla uczniów z niep. intel. w st umiarkowanym i znacznym
więcej

więcej

więcej

więcej

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78