WOKRO - Projekt za Życiem
Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie zaprasza do wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
więcej

więcej

 
Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami.
więcej

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78