Informacje o wydarzeniach z życia szkoły,
 
materiały promujące i podsumowujące
 
wydarzenia związane ze szkołą,
 
uwagi i informacje o błędach
 
proszę przesyłać na adres


lub zgłaszać osobiście.
 
 
 
 
 
 
 
Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78