Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek” 4 zadanie - „Więcej tlenu”
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji  „Rośliny oczyszczające powietrze” oraz zdjęć naszych kwiatów domowych.


Prezentacja "Więcej tlenu" (otwiera się w nowej karcie).


rośliny domowe na stojaku młody mężczyzna podlewający rośliny domowe
domowe rośliny na oknie

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78