XXXII Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek”
DH NS „Słoneczniki” po raz kolejny wzięła udział w Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”.  W ciągu roku szkolnego mieliśmy do wykonania 5 zadań.  Po zrealizowaniu każdego zadania wysyłaliśmy  do organizatorów  meldunek o jego wykonaniu. W maju nastąpiło podsumowanie Akcji. W tym roku zajęliśmy wysokie 2 miejsce w kategorii  drużyn nieprzetartego szlaku.
 
 
 
 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78