Wycieczka do Sandomierza
 
11 czerwca uczniowie dwóch klas przysposabiających do pracy, 3EZ i 1hs, wybrali się do miasta, w którym jest największa wykrywalność przestępstw w Polsce, czyli do Sandomierza. Jest to jednocześnie jedno z najstarszych miast w Polsce i do tego pełne uroku. Tylko dla osób poruszających się na wózkach ma zdecydowanie za dużo wybrukowanych ulic. Natomiast dostojną Wisłę już wszyscy bez problemu mogą podziwiać z zamkowego dziedzińca. I koniecznie należy kupić  sandomierskie krówki i krzemień pasiasty.
 
 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78