Projekt " Zielona pracownia - szansa na dotyk przyrody

 Od marca 2021r.  w Zespole Szkół im.UNICEF w Rzeszowie Stowarzyszenie Ars Vivendi  realizuje  projekt " Zielona pracownia - szansa na dotyk przyrody", którego celem jest kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Temat projektu to: Bioróżnorodność i działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.
Projekt realizowany jest dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii.
Organizatorem konkursu jest operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja "Za górami, za lasami".
Oto krótka relacja z przebiegu realizacji projektu w miesiącach marcu i kwietniu 2021r.

 

 

 


Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78