Podsumowanie akcji Schroniska Kundelek: dla schroniska.pl
Tradycyjnie Zespół Szkół im. UNICEF bierze udział w akcji pomocy Schronisku dla zwierząt, która w tym roku przebiegała pod hasłem: dla schroniska.pl. Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna, przynosząc potrzebne artykuły: karmę, miseczki, smycze.
 
W dniu 17 grudnia 2019 r. uczniowie szkoły branżowej wraz z nauczycielami odwiedzili Schronisko Kundelek. Głównym celem przyjazdu było dostarczenie zebranej karmy i akcesoriów dla zwierząt . Młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda życie zwierząt w Schronisku, poznać specyfikę pracy osób zajmujących się nimi a przede wszystkim uświadomić sobie jaka odpowiedzialność spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Dużym przeżyciem dla uczniów było także spotkanie  z najmłodszymi podopiecznymi Schroniska.
 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję: dla schroniska.pl dziękujemy.
Schronisko Kundelek podziękowało nam na swojej stronie internetowej.
 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78