Informacje dla rodziców po spotkaniu z Panem Markiem Zaleśnym - Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Informacje dla rodziców po spotkaniu z Panem

Markiem Zaleśnym

- Wizytatorem Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie.

 

Tematem rozmów był przede wszystkim program nauczania i możliwości jakie daje nam prawo oświatowe w dostosowywaniu tego programu do potrzeb naszych dzieci (np. dodatkowe zajęcia usprawniające mowę, rehabilitacyjne itp.) Jednak aby dobrze korzystać z jego zapisów, najpierw trzeba się z nim zapoznać. W załącznikach, które można sobie pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka Rada Rodziców), przekazujemy w Państwa ręce dokumenty przygotowane dla nas przez Pana Wizytatora.

Dokumentem podstawowym, który Pan Wizytator określił "biblią" dla każdego rodzica jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. W dokumencie tym pogrubioną czcionką podkreślone są sprawy, które na dzień dzisiejszy powinny zainteresować każdego rodzica.

Równie ważnym dokumentem jest też "Ramowy plan nauczania" dla podstawówki i szkół przysposabiających do pracy. Proszę zwrócić uwagę, że dokument ten nie precyzuje ile dziecko ma mieć przykładowo plastyki i techniki. W załącznikach nr 3 i 5 jest rozpisane co może wchodzić w skład tych zajęć i to jest do wyboru, m. in. wg zainteresowań dziecka. Rodzice mogą mieć na to wpływ, tylko muszą zgłosić na piśmie, chęć uczestniczenia w tzw. zespole tworzącym IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) dla swojego dziecka. Wówczas dyrekcja ma obowiązek poinformować rodzica, kiedy taki zespół będzie się zbierał. Wg naszych informacji kolejne zebrania tych zespołów odbywać się będą we wrześniu.

Dla przykładu w odniesieniu do dzieci mających problem z mową należy zauważyć, że w ramach ramowego programu znajdują się "zajęcia rozwijające komunikowanie się" a w załączniku nie jest powiedziane że to ma być tylko czytanie i pisanie, ale przede wszystkim rozwijanie mowy. Tak więc można powiedzieć, że rozwijanie mowy to nie tylko terapia logopedyczna, na części z tych 10-ciu godzin rewalidacyjnych (godzin poza ramowym programem), lecz również inne zajęcia, które mogą tę mowę kształtować.

Kolejną istotną rzeczą na którą zwrócił uwagę nam Pan Wizytator, to "orzeczenie o potrzebie kształcenia" - jego rola i znaczenie. Nie jest prawdą, że dziecko, które w "orzeczeniu o potrzebie kształcenia" nie ma wpisu: „wymaga terapii logopedycznej”, że ta terapia mu się nie należy. O tym decyduje "wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania" którą przygotowuje "zespół".

"Orzeczenie o potrzebie kształcenia", pełni jedynie rolę „swoistego drogowskazu” tzn. wskazuje w którym kierunku należy podążać i na co zwrócić uwagę w procesie edukacji. Jeżeli natomiast na którymś etapie „zespół” stwierdzi, że dziecko wymaga terapii logopedycznej to nic nie stoi na przeszkodzie, by taką terapię otrzymało. Zatem punktem wyjściowym do jakichkolwiek zmian terapii jest IPET i uczestniczenie w jego tworzeniu. Jeżeli nie znacie Państwo obecnej jego treści to możecie o jego wydanie/udostępnienie zwrócić się do pani dyrektor (najlepiej na piśmie).

 

 

dokument skan 1

 

dokument skan 2

 

dokument skan 3

 

dokument skan 4

 

dokument skan 5

 

Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78